De afgelopen jaren werden reeds meerdere stappen ondernomen en investeringen verricht om de impact van Wasserij Zonneschijn op het milieu en de mens zo minimaal mogelijk te maken.

Een kleine opsomming:

2001

INVESTERING IN EEN WASSTRAAT
Doel: Besparing water, elektriciteit, energie en wasdetergenten.

 • Het meest voelbare was de waterbesparing: van 40 liter naar 15 liter water per kilogram gewassen linnen, dankzij het hergebruik van de spoelwaters in voor- en hoofdwas. Minder lozing van afvalwater is een logisch gevolg.
 • Ook qua elektriciteit hebben we flink wat bespaard: op de nieuwe wasstraat staat er slechts 1 frequentiegestuurde motor i.p.v. 4 op conventionele wasmachines die enorm piekverbuikend waren.
 • Energie: het wasstraatprincipe laat toe omca. 30-35% energiezuiniger te wassen in vergelijking met conventionele wasmachines.
 • Een reductie van maar liefst 50% aan wasmiddelen / chemicaliën. dankzij hergebruik van spoelwater (die nog zeepresten bevatten) in voor- en hoofdwas. Tevens wordt er ook volledig fosfaatvrij gewassen. De ecologische belasting op het afvalwater wordt hierdoor, ondanks het hogere volume, eveneens lager.

Samen met deze innovatie werd ook een automatisch hangbaansysteem aangekocht die ervoor zorgt dat de gesorteerde vuile was aan het plafond komt te hangen en de wasstraat automatisch belaadt. Dit zorgt voor extra ruimtecapaciteit op de werkvloer en een lagere werkbelasting voor het personeel.
 

2002

REGENWATER
Doel: Daling waterverbruik.

Het totale regenwater wordt nu opgevangen en deels gemengd met het putwater. Alle toiletten worden nu gespoeld met regenwater en bovendien werd ook de inhoud van de spoelbakken verminderd. De rest van het regenwater wordt gebruikt als waswater in de wasprocessen. Alweer een enorme daling in waterverbruik.
 

2005

GASDROGERS
Doel: Daling energieverbruik en vermijden onnodig warmteverlies.

Alle zeven stoomdrogers zijn vervangen door gasdrogers.
Bij inactiviteit van de stoomdrogers verbruikten zij toch stoom en trad er als bijgevolg altijd warmteverlies op.

De nieuwe gasdrogers verbruiken enkel gas wanneer ze in gebruik zijn. Het verbruik ligt ook lager dankzij de directe verwarming en vochtigheidssensor die de droger automatisch stopt wanneer het linnen voldoende gedroogd is.
Lagere energieverbruiken worden gerealiseerd en onnodige warmteverliezen vermeden.
 

2006

WARMTEWISSELAAR
Doel: Warmterecuperatie, reductie energieverbruik.

Er wordt een warmtewisselaar geplaatst bij de stoominstallatie om het 'koud' vers water via warmterecuperatie al voor te warmen tot ca. 60°C-80°C.

Dit zorgt ervoor dat, bij enerzijds het produceren van stoom en anderzijds het opwarmen in de hoofdwas van de wasprocessen, veel minder energie nodig is dan voordien. Tevens verkleint de rookpluim boven de wasserij (minder energieverlies).


2008

TWEEDE WARMTEWISSELAAR
Doel: Warmtereductie, reductie energieverbruik.

Er wordt een warmtewisselaar gekoppelt aan de wasstraat.
Het vers koud water wordt opgewarmd door uitwisseling van de energie van het warme afvalwater.

Dit betekent een dubbele winst:

 • Het afvalwater wordt geloosd met een temperatuur pertinent onder het toegestane maximum van 40°C. - pieken worden vermeden.
 • Het waswater wordt opgewarmd tot +/- 38°C, wat leidt tot een lager energieverbruik op de wasstraat. De temperatuur mag niet hoger zijn dan 40°C om mogelijke fixatie van bepaalde vlekken bij hogere temperaturen te voorkomen.

2009

INNOVATIEF BRAINSTORMEN MET LEVERANCIERS | NIEUWE WASZWIERDER
Doel: Reductie water- en energieverbruik.

In samenwerking met de wasdetergenten leverancier worden nieuwe wasconcepten geïntroduceerd om het water- en energieverbruik verder te verminderen. Het waterverbruik daalt tot 12 liter per kg linnen.

In dit jaar werd er ook een nieuwe waszwierder Lapauw aangekocht. Bij deze machine ligt het waterverbruik 40% lager dan de oudere generatie wasmachine. Deze wasmachine beschikt eveneens over 1 gelijkstroommotor i.p.v. 4 traditionele motoren wat ook een enorme energiebesparing oplevert.
 

2010

NIEUWE HEMDENSTRIJK GROEP VAN SANKOSHA
Doel: Kwalitatief verbeterde afwerking van hemden, besparing op elektriciteit- en stoomverbruik.

Investering in een nieuwehemden strijkgroep van Sankosha.
Naast verbeterde kwalitatieve afwerking van hemden levert dit tegelijk een besparing op elektriciteit- en stroomverbruik op.

WETCLEANING
Doel: Ecologische tegenhanger van traditionele nieuwkuis of druigkuismachines.

Een totaal nieuw reinigingsconcept wordt geïtroduceerd.
"WetCleaning" is de ecologische tegenhanger van de traditionele nieuwkuis of droogkuis waar reiniging gebeurt met het zeer milieubelastende chemisch solvent Perchloorethyleen (Per). In het innovatieve "WetCleaning" of natreiniging wordt delicaat linnen in een waterge omgeving gereinigd wat veel minder milieubelastend is.

WetCleaning heeft dus drie grote voordelen:

 1. Milieuvriendelijk
 2. Frissere geur (want niet chemisch)
 3. Geen vergrauwing wit delicaat linnen
   

2012

STOOMGENERATOR
Doel: Efficiëntie, besparing energie, veel milieuvriendelijker

Installatie van nieuwe stoomgenerator van Certuss.
In vergelijking met de oudere stoomketel, die minimum een half uur tot een uur voor productie dient opgestart te worden, levert de nieuwe stoomgenerator al stoom na 5 minuten. hierdoor zal enorm veel energie bespaard worden.

De nieuwe stoomgenerator zal uitgerust zijn met de meest moderne generatie van gasbranders: het rendement van gas ligt veel hoger dan van stookolie, de verbranding is ook veel zuiverder en dus minder belastend voor ons milieu.


POMPENGROEP
Doel: Vangt pieken in het waterverbruik op, minder elektriciteitsverbruik

Er wordt een nieuwe pompengroep geïnstalleerd.
Deze pompengroep vangt de pieken in het het waterverbruik op. Bovendien zak deze groep slechts in werking treden wanneer er vraag is naar water (frequentie gestuurd). In vergelijking met de vorige pompen, die continu in werking zijn ongeacht de wel/niet vraag naar water, zal er minder elektriciteit verbruikt worden.

Deze groep zal het "warme" spoelwater kunnen aansturen voor de wasstraat. "warm" (ongeveer 40°C) spoelen leidt tot minder restvocht (er moet minder water verdampt worden) in het linnen en dus lagare droogtijden en sneller strijken. lagere energieverbruiken zullen dus merkbaar zijn.
 

RECYCLAGEPROGRAMMA
Doel: Milieubesparing van 300 à 500 kg per jaar

Wij hebben het genoegen u te melden dat wij vanaf heden een ryclageprogramma hebben opgestart voor de oude matten mat rubberen rug. Wij garanderen, samen met de leverancier, dat deze oude matten niet meer op het containerpark of op een andere stortplaats terecht zullen komen maar gerecycleerd worden tot ofwel niet wasbare matten of tot alternatieve brandstof. Met dit recyclage programma zullen wij het  milieu besparen van 300 à 500 kg afval per jaar.
 

100% GROENE ENERGIE

Met enige trots kunnen wij u melden dat wij vanaf 01/01/2013 voor 100% op groene elektriciteit zullen werken. Ook ons gas zal deels gewonnen zijt uit biomassa.
 

NIEUWE WASMACHINES

We hebben opnieuw geïnvesteerd in twee nieuwe wasmachines van elk 40 kg. De laatste nieuwe technologie met het allernieuwste RADAX systeem, met dit systeem wordt een combinatie gemaakt van Radiale en Axiale luchtstromen wat een betere en snellere droogtijd moet opleveren. De eigenlijke kast is ook geïsoleerd zodat er minder warmteverlies zal zijn.


DRIE NIEUWE PERSEN